Nyheter på dalmål

Prisjustering i Mora, Orsa och Älvdalens stadsnät

Open Universe* har fr.o.m. 2024-05-01 justerat priserna på de flesta av de tjänster som fortfarande erbjuds till privatpersoner i berörda stadsnät.
Justeringen innebär att tjänster med bandbredden 500/500 Mbit/s och högre får en lägre månadskostnad medan tjänster med bandbredden 100/100 Mbit/s och lägre får en högre månadskostnad.

daladatorer.se/privat kan ni se aktuella priser på våra abonnemang i stadsnät med Open Universe.

Kontakta oss på 0250-57 41 20 eller via mejl till bredband@daladatorer.se om ni önskar göra någon förändring av ert Internetabonnemang.

Vi beklagar om ovanstående förändringar innebär olägenheter för er.

*Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommunikationsoperatören Open Universe i sina stadsnät.
En kommunikationsoperatör är den som förvaltar och driftar fibern i ett stadsnät.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse