Digitalisering på dalmål

Lösningar som Daladatorer utvecklat

Företag 1

Maskin 1: Insamling av data från provning täthet artiklar

– Läser seriell data från mätmaskin och spara till MS SQL databas. Man kan sedan nyttja datat genom att med rapporter ta ut analyser/trender osv

Maskin 2:  Ersatt matrisskrivare som var kopplad till robotcell i provning av artiklar.

-På matrisskrivaren skrevs provresultaten ut och sattes i pärm. I nya lösningen fångade vi upp data och sparade det i en SQL databas istället.

Företag 2

Etiketthantering

-Systemet hämtar artikeldata från det underliggande affärssystemet (Monitor i detta fall) och skriver ut etiketter för plastpåsar som artiklarna är förpackade i. 

Det går så klart att få etiketterna utskrivna på allt från vanliga, enkla etikettskrivare till mer avancerade skrivare.

Vi har specialiserat oss på etikettprogrammet ”Bartender” vilket stödjer sammankoppling med de flesta affärssystem som finns på marknaden.

Företag 3

Maskin 1: Windowsprogram för testning av artiklar.

-Samlar upp seriell mätdata som sparas och skrivs ut på certifikat. Certifikaten packas sedan med artikeln.

Företag 4

Maskin 1: Windowsprogram som räknar förbipasserande produkter som hör till order.

-Programmet är kopplat till en IO-hårdvara via nätverkskabel som avläses kontinuerligt. När tillräckligt många produkter passerat skickas signal till externt system etc…

Företag 5

Webblösning

-Kundportal där man loggar in och beställer verktyg. I webbsidan kan man designa sitt egna verktyg. Koordinater exporteras till <Företaget 4> för tillverkning i CNC maskin. I systemet kan kunderna även se vilka maskiner de köpt av <Företaget 4> samt all dokumentation kring dessa.

Företag 6

Ersatt alla lösa papper och pärmar.

-Kunden hade riggningsinformation till varje CNC maskin i pärmar. Eftersom kunden redan hade ett intranet så nyttjade vi det och byggde in möjlighet att lagra riggningsinformation här.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse