Digitalisering på dalmål

Lösningar som Daladatorer utvecklat

Företag 1

Maskin 1: Uppsamling av data från provning täthet artiklar

– Läser seriell data från mätmaskin och spara till MS SQL databas. Man kan sedan nyttja datat genom att med rapporter ta ut analyser/trender osv

Maskin 2:  Ersatt matrisskrivare som var kopplad till robotcell i provning av artiklar.

-På matrisskrivaren skrevs provresultaten ut och sattes i pärm. I nya lösningen fångade vi     upp data och sparade det i en SQL databas istället.

Företag 2

Maskin 1: Windowsprogram för testning av artiklar. Samlar upp seriell mätdata som sparas och skrivs ut på certifikat. Certifikaten packas sedan med artikeln.

Företag 3

Windowsprogram som räknar förbipasserande produkter som hör till order. Programmet är kopplat till en IO-hårdvara via nätverkskabel som avläses kontinuerligt. När tillräckligt många produkter passerat skickas signal till externt system etc…

Företag 4

Webblösning. Kundportal där man loggar in och beställer verktyg. I webbsidan kan man designa sitt egna verktyg. Koordinater exporteras till <Företaget 4> för tillverkning i CNC maskin. I systemet kan kunderna även se vilka maskiner de köpt av <Företaget 4> samt all dokumentation kring dessa.

Företag 5

Ersatt alla lösa papper och pärmar. Kunden hade riggningsinformation till varje CNC maskin i pärmar. Eftersom kunden redan hade ett intranet så nyttjade vi det och byggde in möjlighet att lagra riggningsinformation här.