Digitalisering på dalmål

Lösningar som Daladatorer utvecklat åt några kunder

Företag 1

Maskin 1: Insamling av data från provning täthet artiklar

– Företaget har ett antal testmaskiner som vi kunde koppla en egenutvecklad programvara emot för att läsa ut alla mätvärden som kommer vid varje testcykel. Data sparas sedan till en databas.

Man kan sedan nyttja denna data genom att med rapporter ta ut analyser/trender osv

Maskin 2:  Ersatt matrisskrivare som var kopplad till robotcell i provning av artiklar.

-På matrisskrivaren skrevs provresultaten ut och sattes i pärm. I nya lösningen fångade vi upp data och sparade det i en SQL databas istället. När provdata väl ligger i databasen så finns alla möjligheter att köra rapporter emot detta för att se trender på historiken.

 

Företag 2

Etiketthantering

-Systemet som vi utvecklat hämtar artikeldata från det underliggande affärssystemet (Monitor i detta fall) och skriver ut etiketter för plastpåsar som artiklarna är förpackade i. 

Det går så klart att få etiketterna utskrivna på allt från vanliga, enkla etikettskrivare till mer avancerade skrivare.

Vi har specialiserat oss på etikettprogrammet ”Bartender” vilket stödjer sammankoppling med de flesta affärssystem som finns på marknaden.

Företag 3

Maskin 1: Program för testning av artiklar.

-Vi utvecklade ett program som samlar upp seriell mätdata från en provmaskin. Mätdata sparas och skrivs ut på certifikat. Certifikaten packas sedan med i artikelns förpackning.

Företag 4

Maskin 1: Program som räknar förbipasserande produkter som hör till order.

-Programmet är kopplat till en IO-hårdvara via nätverkskabel som avläses kontinuerligt. När tillräckligt många produkter passerat skickas signal till externt system etc…

Företag 5

Webblösning

-Kundportal där man loggar in och beställer verktyg. I webbsidan kan man designa sitt egna verktyg. Koordinater/designen exporteras sedan till det tillverkande företagets maskiner som skapar verktyget.

I systemet kan kunderna även se vilka maskiner de köpt av det tillverkande företaget samt all dokumentation kring dessa.

Företag 6

Ersatt alla lösa papper och pärmar.

-Kunden hade riggningsinformation till varje CNC maskin i pärmar vilket de upplevde som ganska rörigt. Eftersom kunden redan hade ett intranet så nyttjade vi det och byggde in möjlighet att lagra riggningsinformation här.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse