Datum för migrering av Orsa stadsnät från OpenUniverse till GlobalConnect.

Generellt sett kommer bytet att ske på förmiddagar och avbrott kommer att ske under tiden omkoppling sker. De kunder som har vår tjänst InternetPRO påverkas inte av detta.

Vid fortsatta problem på eftermiddagen eller allmänna frågor kontakta oss på bredband@daladatorer.se eller 0250-57 41 20.

Tips: Använd sökfunktionen i webläsaren för att finna din gata (F3). De adresser som finns på fler rader hanteras olika beroende på gatunummer. 

GataDatum för migrering
Aspelbovägen2023-05-31
Backvägen2023-05-29
Barkgatan2023-05-29
Bingbyvägen2023-05-29
Bjusvägen2023-05-31
Bjönsvägen2023-05-31
Björkbacken2023-05-29
Björkgårdsvägen2023-05-30
Björktrastvägen2023-05-29
Björnstigen2023-05-24
Blickusvägen2023-05-30
Blåbärsstigen2023-05-24
Blåmesvägen2023-05-29
Blåtryvägen2023-05-29
Blästgatan2023-05-29
Bonandervägen2023-05-31
Borbosgatan2023-05-30
Bornvägen2023-05-30
Briturvägen2023-05-29
Bunkvägen2023-05-31
Burvägen2023-05-29
Bäcka2023-05-23
Bäcka2023-05-24
Bäcka2023-05-31
Bäckgata2023-05-30
Bäckmansvägen2023-05-31
Bästgärdsvägen2023-05-29
Bäverstigen2023-05-24
Dalagatan2023-05-29
Dalagatan2023-05-31
Dalkvists väg2023-05-31
Djurvik2023-05-30
Doktor ahlbergs väg2023-05-29
Ekbacken2023-05-29
Ekgata2023-05-30
Ekorren2023-05-24
Enstigen2023-05-24
Enåbergsvägen2023-05-29
Falken2023-05-24
Fiskarns väg2023-05-31
Flurgata2023-05-30
Flygfältsvägen2023-05-30
Frelins gränd2023-05-29
Fryksås2023-05-24
Fäbodvägen2023-05-29
Gallonvägen2023-05-30
Gamla postvägen2023-05-29
Gamla slättbergsvägen2023-05-29
Garvarvägen2023-05-29
Gransångarvägen2023-05-29
Griggåkersvägen2023-05-29
Grindals väg2023-05-29
Gråvägen2023-05-31
Gräftvägen2023-05-29
Gubbasvägen2023-05-31
Gubbgata2023-05-29
Gyltbacksvägen2023-05-31
Gökvägen2023-05-30
Gössa anders väg2023-05-29
Hallonstigen2023-05-24
Hansjövägen2023-05-31
Hantverkargatan2023-05-29
Harkålsvägen2023-05-29
Hedvägen2023-05-29
Hjortronstigen2023-05-24
Holkallgata2023-05-29
Holnersgata2023-05-30
Hållbacken2023-05-29
Häggbärsstigen2023-05-24
Högbackavägen2023-05-29
Höken2023-05-24
Idrottsgatan2023-05-31
Industrivägen2023-05-30
Ivars kistis väg2023-05-29
Jämt annas väg2023-05-29
Järnvägsgatan2023-05-29
Järnvägsgatan2023-05-31
Kallmyrvägen2023-05-30
Kallovavägen2023-05-24
Kaplansgatan2023-05-29
Klockarvägen2023-05-30
Knapptågsvägen2023-05-29
Knutarängsvägen2023-05-29
Koltrastvägen2023-05-29
Kompanivägen2023-05-29
Koppargränd2023-05-24
Korpen2023-05-24
Krokgatan2023-05-24
Kruppavägen2023-05-30
Kulturminnesvägen2023-05-29
Kung gustafs väg2023-05-29
Kungsfågelvägen2023-05-29
Kungsfågelvägen2023-05-31
Kuruldvägen2023-05-29
Kyrkogatan2023-05-29
Kyrkogatan2023-05-31
Kåbäckängsvägen2023-05-31
Käckvägen2023-05-29
Landsvägen2023-05-30
Lassargata2023-05-29
Lid annas väg2023-05-29
Lillpersvägen2023-05-29
Lindängsvägen2023-05-29
Lingonstigen2023-05-24
Linkällsvägen2023-05-29
Lisselhedsgata2023-05-29
Lisselhedsvägen2023-05-29
Lissvägen2023-05-29
Lostigen2023-05-24
Lundkallgata2023-05-29
Lustbackgata2023-05-30
Lutgårdsvägen2023-05-31
Långmansgata2023-05-30
Långtå2023-05-30
Långängsvägen2023-05-31
Läkarstigen2023-05-29
Lönnstigen2023-05-24
Lövavägen2023-05-29
Maklinsgatan2023-05-30
Malmgatan2023-05-24
Malmtorget2023-05-24
Margitvägen2023-05-29
Masservägen2023-05-31
Mellankättsbacken2023-05-29
Mickolavägen2023-05-31
Mommos väg2023-05-30
Moravägen2023-05-29
Multiskidbanan2023-05-24
Murargränd2023-05-29
Målargränd2023-05-29
Mården2023-05-24
Måssörgata2023-05-29
Mässvägen2023-05-31
Nedre hornbergavägen2023-05-31
Nils johans väg2023-05-31
Nissavägen2023-05-31
Nissgärdsvägen2023-05-29
Norra stugvägen2023-05-24
Notgata2023-05-30
Nybrovägen2023-05-30
Nygatan2023-05-24
Nygatan2023-05-31
Näset2023-05-29
Näsgårdarna2023-05-29
Nöjdvägen2023-05-29
Odonstigen2023-05-24
Patevägen2023-05-24
Patronsvägen2023-05-31
Per olofs gata2023-05-31
Pers väg2023-05-29
Ridhusvägen2023-05-24
Ringvägen2023-05-29
Rosenbäcksvägen2023-05-30
Rukuvägen2023-05-30
Råggärdsvägen2023-05-29
Räsgata2023-05-30
Räven2023-05-24
Sjukallgata2023-05-29
Sjögatan2023-05-24
Skattunge kyrkväg2023-05-30
Skeervägen2023-05-29
Skinnarbacken2023-05-29
Skogsbacken2023-05-29
Skolgatan2023-05-29
Skrammelvägen2023-05-31
Skrivarvägen2023-05-29
Skvaltvägen2023-05-29
Skyttsvägen2023-05-29
Slaggvarpsvägen2023-05-29
Slättbergsvägen2023-05-29
Snabbvägen2023-05-31
Snällasvägen2023-05-29
Spelmansvägen2023-05-30
Stackmoravägen2023-05-29
Stationsvägen2023-05-30
Stenbergsvägen2023-05-29
Storgatan2023-05-24
Storgatan2023-05-31
Storkättsvägen2023-05-29
Stormyrgatan2023-05-29
Strandellvägen2023-05-29
Strandgatan2023-05-24
Ström pers väg2023-05-29
Sturegatan2023-05-24
Sturegatan2023-05-31
Styversvägen2023-05-29
Ståbivägen2023-05-29
Stänkelgata2023-05-30
Svälasvägen2023-05-29
Södra bergvägen2023-05-29
Södra stugvägen2023-05-24
Tallstigen2023-05-24
Tallåsvägen2023-05-29
Taltrastvägen2023-05-29
Tjemångata2023-05-29
Topersvägen2023-05-31
Toppstugevägen2023-05-24
Torsmo2023-05-30
Tranan2023-05-24
Tranbärsstigen2023-05-24
Trogvägen2023-05-29
Trossgatan2023-05-24
Trossgatan2023-05-31
Trävägen2023-05-29
Tröskladevägen2023-05-30
Turistvägen2023-05-29
Turistvägen2023-05-30
Ulasgatan2023-05-31
Uttern2023-05-24
Uven2023-05-24
Vargen2023-05-24
Viborgsvägen2023-05-29
Våmhusvägen2023-05-24
Wixnersvägen2023-05-29
Åbergamyrvägen2023-05-30
Ågågata2023-05-29
Älvgatan2023-05-31
Ön2023-05-31
Örnen2023-05-24
Östra myrvägen2023-05-29
Övre bornvägen2023-05-30
Övre hansjövägen2023-05-31
Övre hornbergavägen2023-05-31
Övre vägen2023-05-30

Med reservation för fel eller ändringar

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse