Servrar för e-post

Inkommande server POP:   pop.daladatorer.se      (Port 110 eller 995 över SSL)
Utgående server SMTP:       smtp.daladatorer.se    (Port 587 eller 465 över SSL)

Inkommande server IMAP: imap.daladatorer.se (Port 143 eller 993 över SSL)

SMTP autentisering

Vi har krav på autentisering för att skicka mejl via våra SMTP servrar. Autentiseringen sker med samma uppgifter som inkommande mejl (e-postadress plus lösenord)
Har du inte e-postkonto hos oss skall du använda uppgifter från din e-postleverantör

Den server som skall användas är smtp.daladatorer.se med autentisering och port 587

 

Så här ställer du in Outlook 2013 för SMTP autentisering


Gå in på Arkivmenyn > Info och Kontoinställningar och Kontoinställningar


Markera det konto du har som POP via Daladatorer. Klicka Ändra


Se till att pop.daladatorer.se och smtp.daladatorer.se står som servrar


Markera bocken ”Den utgående servern...” på fliken Utgående server 

 


Skriv in port 587 i rutan Utgående server på fliken Avancerat

Klicka på OK och sedan Nästa för att slutföra (Outlook gör nu ett test för skicka och ta emot)