Stadsnät Mora/Våmhus

Ett strömavbrott påverkar stadsnätet i Våmhus. https://avbrottskarta.ellevio.se/lan/dalarna/idag/avbrott/500151 Ellevios tekniker på plats, beräknad klartid 21:30

Prestanda Idre Himmelfjäll

16:00 OpenUniverse har konstaterat störningar på en switch på Idre Fjäll/Himmelfjäll som påverkar prestandan för ett antal kunder i området. Tekniker beställd för utbyte av utrustning. 21:00  Ingen uppdatering från tekniker 21:35 Utrustning utbytt av tekniker

Älvdalens stadsnät

Open Universe har för närvarande en driftstörning som drabbar centrala delarna av Älvdalen (Dalgatan, Stenhuggarvägen m.fl.). Felsökning pågår. 11:30 – Fälttekniker beställd för felsökning på plats. 12:30 – Reparationsarbetet fortsätter. 14:30 – Driftstörning åtgärdad

Leksands kommun

Kurbit Driftstatus visar att stora delar av Dala Energis nät i Leksands kommun är drabbat av en driftstörning. Anledningen är än så länge okänd.

Mora stadsnät – Utmeland

2024-01-22 08:00 Okänt problem med tilldelning  av IP-adresser drabbar vissa kunder på en viss switch i Utmeland/Åmåsäng/Örjastäppan. Felsökning av Open Universe tekniker pågår 2024-01-24 16:00 Felet kvarstår för vissa kunder, felsökning pågår fortfarande av Open Universe

Strömavbrott Sälen

Ett strömavbrott påverkar stadsnätet i delar av Sälen just nu https://malungselnat.se/elnat/avbrottsinformation/  

Mora/Orsa stadsnät

17:00 Okänd driftstörning drabbar just nu centrala delarna av Mora och Orsa. Felsökning pågår 18:00 Orsaken lokaliserad till central router hos OpenUniverse. Deras tekniker felsöker. 18:30 Felsökning pågår 20:00 Möjlig orsak till problemet funnet men lösning finns ej. OUs tekniker jobbar på det. 20:45 Störningen ska vara åtgärdad. Störningen drabbar ej andra stadsnät eller våra […]

Mora, Orsa, Älvdalens stadsnät

09:25 Klarrapport från Open Universe: Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Problemet berodde på en central enhet hos Open Universe. 09:15 Vi har åter kontakt med våra kunder. Ärendet är inte klarrapporterat från Open Universe än, så det kan fortfarande vara instabilt. 06:10 Ett större problem i Stockholm påverkar just nu våra och vissa andra leverantörers […]

Älvdalens stadsnät

Ett strömavbrott påverkar områden norr om Älvdalen https://avbrottskarta.ellevio.se/l%C3%A4n/dalarna/idag/avbrott/482649 0735 Kontakten återupprättad igen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse