Nyheter på dalmål

Omkoppling av Mora/Orsa/Älvdalens stadsnät

Kommunikationsoperatören* i Mora, Orsa och Älvdalens kommuns stadsnät, OpenUniverse, har köpts upp av GlobalConnect.

Från och med den 15/5 fram till och med den 13/6 kommer därför en omkoppling av anslutningar att ske under förmiddagarna med start c:a 08:30-09:00 respektive dag.

På sidan www.daladatorer.se/moradatumwww.daladatorer.se/orsadatum och www.daladatorer.se/alvdalendatum ser du vilket datum som gäller för omkoppling av just din adress. Störningar kan pågå under hela dagen. Vid totalt avbrott även på eftermiddagen startar du om den vita fiberdosan på väggen och din router. Kvarstår problem efter detta så kontakta oss på 0250-57 41 20 eller bredband@daladatorer.se.

Som privatkund hos Daladatorer medför omkopplingen inget annat än dessa störningar på den aktuella dagen.
Företag med fasta IP-adresser kommer att få nya adresser av oss och måste byta till de nya på aktuell dag.

*En kommunikationsoperatör är den som förvaltar och driftar fibern i ett stadsnät.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse