Nyheter på dalmål

Daladatorers besöksregistering –
ett första steg mot en ny entré!

Som ett första steg mot en ny entré har ALO Center AB börjat använda Daladatorers system för besöksregistering för att välkomna och få kontroll på sina besökare.
ALO Center är en världsledande leverantör av utrustning och tillverkningsanläggningar för sågindustrin och de har ofta besök från internationella kunder.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse