Driftmeddelande

Driftstörning

Rapporterat: 2022-08-30 05:03
Avslutat: 2022-08-30 12:00

Större strömavbrott Mora

0450 Ett större strömavbrott på verkar delar av Mora.

0510 Strömmen tillbaka men problem i vissa områden av stadsnätet kan kvarstå.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse