Driftmeddelande

Driftstörning

Rapporterat: 2023-01-04 16:35
Avslutat: 2023-01-04 21:00

Orsa stadsnät

Open Universe rapporterar en driftstörning som berör centrala delarna av Orsa.

Preliminär åtgärdstid är kl. 21.00

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse