Driftinformation

Driftinformation

Driftstörningar

2020-02-17  Planerat arbete
Stadsnätet/OpenUniverse har aviserat ett planerat arbete som berör hela Orsa stadsnät.

Starttid: 2020-02-18 06:00:00
Sluttid: 2020-02-18 15:00:00

Avbrott kan förekomma under hela den aviserade tiden.

Följ oss även på Facebook för senaste uppdateringarna www.facebook.com/Daladatorer


Till Stadsnätets driftinfo (Openuniverse)


Ellevios avbrottskarta finns info om eventuella strömavbrott som kan påverka.